Nya uppgifter avslöjar kommunstyrelsen

 

Länk:  NVP Värmdö  05 juni 2013

 Sporthallsbygget på Värmdövallen fortsätter kleta sig fast vid Värmdös politiker. Efter att nya uppgifter läckt ut om affären och den misstro som finns mot ansvariga, beviljades inte kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Debatten om Värmdös årsredovisning och revisionsberättelse tog närmare fem timmar av onsdagens fullmäktigemöte.

Revisionsberättelsen innehåller mycket allvarlig kritik. Allvarligast är den anmärkning som revisorerna riktar mot kommunstyrelsen, för att inte ha fullföljt sin uppsiktsplikt tillräckligt över nämnderna, och för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Ett särskilt kapitel intar affären kring Värmdövallen.

Oppositionen uttryckte misstro. Dels skickas årsredovisningen tillbaka för omarbetning. Något som inte hänt förut i kommunen. Därefter fattade ordförande Marie Bladholm, M, beslut om att bordlägga revisorernas berättelse. Men majoriteten ville snabbt få frågan avklarad.

En anledning kan vara att det läckt ut nya uppgifter. S har nämligen fått ut 32 projektmötesprotokoll, från augusti 2010 till december 2011, där det tydligt framgår att kommunen varit delaktig i bygget och löpande fått protokollen för kännedom.

I dem framgår det bland annat att bolaget har problem med fördyringar av bygget, något som NVP tidigare skrivit om. Detta trots att samtliga ansvariga kommunalråd tidigare förnekat att de haft kännedom om det.

 Revisorerna har nu skrivit till kommunstyrelsen och begärt en förklaring.
Kommunfullmäktige beslutade att minoritetsåterremittera revisionsberättelsen. Det innebär att kommunstyrelsen inte beviljats ansvarsfrihet än.

? Jag tycker det är väldigt tragiskt och tråkigt att vi fick anmärkning och kritik av revisorerna, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson, M.

Charlotta Westling

NVP

 

facebook Twitter Email