Nya statliga pengar ska användas till välfärdsinvesteringar i Värmdö

??Pressmeddelande 2016-04-14

Regeringen föreslår att kommunerna från och med nästa år får 10 miljarder kronor i höjda statsbidrag till kommunerna. För Värmdö skulle det innebära en permanent förstärkning av kommunens budget på 13 miljoner kronor. Socialdemokraterna i Värmdö kräver nu i en skrivelse till kommunstyrelsen att pengarna ska användas till investeringar i välfärden.

När regeringen nyligen presenterade sin vårproposition aviserade den att det i budgetpropositionen för nästa år kommer att bli höjda statsbidrag till kommunerna på 10 miljarder kronor. Förutsatt att budgeten går igenom i riksdagen under hösten kommer kommunerna att få en permanent förstärkning av sin kassa. För Värmdö kommun skulle det innebära en förstärkning av budgeten med ca 13 miljoner kronor.

–          Vi kan inte stillasittande se på när elever inte får det stöd de behöver, när funktionsnedsatta inte får insatser de är berättigade till eller när äldre inte hinner få matro med hemtjänsten. Så länge det finns så stora brister i kommunen vill vi att investeringar i skolan och omsorgen går före skattesänkningar eller amorteringar, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd i Värmdö.

Socialdemokraterna har idag skickat en skrivelse till kommunstyrelsen för att få till stånd en diskussion inför vårens arbete med budgeten för nästa år hur höjda statsbidrag ska hanteras.

–          Under de senaste åren har den (m)-styrda majoriteten konsekvent låtit verksamheten i skolan och välfärden betala överskotten i andra nämnder. Vi är oroliga för att höjda statsbidrag slentrianmässigt kommer att hanteras på samma sätt och inte kommer skolan och omsorgen till del. Därför vill vi redan nu komma igång med en sådan diskussion, säger Mikael Lindström.

För mer information: Mikael Lindström (S), oppositionsråd, 073-622 44 59 

facebook Twitter Email