Nu är gränsen nådd!

Elever och lärare faller offer för hatbrott i Trollhättan och flyktingboenden står i brand. Du och jag är en del av det samhället och vi måste göra något var och en av oss för att förhindra fler illdåd i hatets och rasismens namn. 

Angreppet mot barn och lärare i grundskolan Kronan i Trollhättan är en attack mot hela Sverige. Det är en attack mot vårt demokratiska växthus. Skolan – hjärtat i vad Sverige står för, är under attack av våld, hat och rasism. Det kan vi aldrig acceptera. 

När hatet också drabbar medmänniskor som flytt för sina liv från krigets Syrien till Sverige genom att flyktingboenden sätts i brand kan man inte längre tiga still och hänvisa till en enskild individs galenskap. Det vi ser är en del av ett större mönster där det finns grupper som möter flyktingkrisen med skrämselpropaganda i syfte att skapa rädsla och hat. Vi behöver möta krisen med öppenhet, medmänsklighet och konkreta åtgärder som på sikt leder in dessa människor i vårt gemensamma samhälle. 

Det är genom att stilla titta på, eller tyst vända bort blicken som de värsta illdåden mot mänskligheten kunnat genomföras genom historien. Samhället måste svara hårt och tydligt på dessa brott och du och jag måste våga prata om det vi ser och inte vända bort blicken utan säga ?Stopp, vi är alla människor! Vi kan lösa det på ett annat sätt än genom våld!?

Vi är alla ansvariga för vad vårt samhälle är och blir. Vi bygger det tillsammans varje dag genom våra ord och handlingar. Polis och andra myndigheter har sitt ansvar. Du och jag har vårt! Låt oss alla enas kring att gränsen är nådd och att vi gör allt vi kan på våra arenor: hemma, på jobbet, i skolan, i föreningen, i politiken och bland vännerna. Låt oss tillsammans kämpa för vårt demokratiska samhälle som bygger på alla människors lika värde.

Socialdemokraterna Värmdö

facebook Twitter Email