Nomineringar inför val av nytt oppositionsråd

Annika Andersson Ribbing har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som oppositionsråd. Det innebär att processen att utse nytt socialdemokratiskt oppositionsråd tar vid. Uppdraget är ett heltidsuppdrag och i rollen ingår att vara gruppledare i kommunstyrelsen samt i koncernstyrelsen, KIVAB.

Arbetarekommunen öppnar nu en nomineringsprocess där alla medlemmar ges möjlighet att nominera sitt förslag.

Nomineringstiden gäller från och med nu och november månad ut. Senast den 30 november kl. 24.00 måste du alltså ha skickat din nominering skriftligt. Som vanligt är det klokt och god sed att fråga den man vill föreslå, så att den som nomineras är medveten om det och står till förfogande.

Vid nomineringstidens utgång tar valberedningens arbete vid. Det är samma valberedning som har ansvar att föreslå kandidater till de fyllnadsval som uppstår under mandatperioden. Den består av fullmäktigegruppens styrelse och AKs AU. Det är Annika Andersson Ribbing, Sandro Wennberg, Karin Aaseby, Mikael Lindström, Emmy Sjöblom, Christer Hedberg, Johnny Tedenfors, Pär Simon Margulies och Ingmar Wahrenberg. 

Skicka din skriftliga nominering till Annika Andersson Ribbing, annika.andersson@varmdo.se eller Johnny Tedenfors, johnny.tedenfors@kvadrat.se. Brev kan även sändas till Socialdemokraterna Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Värmdö.

Valet av nytt oppositionsråd kommer att behandlas på medlemsmötet måndagen den 18 januari. Valberedningen kommer att senast två veckor före mötet sända ut sitt förslag till medlemmarna. 

Vänliga hälsningar

Johnny Tedenfors, ordförande Värmdö AK

facebook Twitter Email