Nej till förslag på förbättrat stöd till elever med särbegåvning

2015-02-20

 

Alliansen röstar ner förslag om handlingsplan särbegåvade barn i förskola och skola samt ökade kompetenssatsningar för personal.

 

I Värmdö skolor går det barn som har olika former av särbegåvning. Dessa barn har en stark inre motor och kreativitet utöver det vanliga, och de har en stor inlärningsförmåga. Då de ifrågasätter aktiviteter som de redan förstått eller inte anser vara meningsfulla, blir de ifrågasättande och det är lätt att uppfatta dem som bråkiga eller annorlunda. Många särbegåvade barn mår dåligt under sin skolgång, blir mobbade, underpresterar för att passa in i gruppen och känner sig ensamma och missförstådda.

  

Cecilia Strömmar (S)

 

Bristen på kunskap leder till felaktig diagnosticering (bla ADHD, autism och Asberger) och medicinering. I amerikanska studier visar det sig att upp till 20% av dessa barn hoppar av skolan. Sverige har i en internationell jämförelse, mycket begränsade kunskaper om särbegåvade barn.

 

I den enkät som gjorts  med Värmdös föräldrar inom ramen för dialogprocessen om skolan, ger 55 % av Värmdös föräldrar inte kommunen godkänt när det gäller stöd till barn i behov av särskilt stöd (generellt, inte bara särbegåvade barn).

 

Därför är det med förvåning som vi konstaterar att Värmdöalliansen sa nej till våra förslag som skulle göra att elever med särbegåvning bättre kunde utvecklas i Värmdös skolor mot sina drömmars mål.

 

  • Vi beklagar att Alliansen inte tar ansvar för att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan. Jag trodde att majoriteten nu var redo att ta ansvar för det stora utvecklingsområdet som Värmdö kommun behöver ta itu med när det gäller arbetet med stöd och särskilt stöd i förskola och skola säger Karin Aaseby, 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

 

Kolla på Kommunfullmäktigedebatten, ärende 36 Här!

Läs motionen i sin helhet Här!

 

 

 Karin Aaseby (S)

 

facebook Twitter Email