Moderater forcerar fram privatisering av Gustavsgården

Vid kommunstyrelsens möte på onsdagen begärde kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) att frågan om privatisering av äldreboendet Gustavsgården skulle tas upp som ett extra ärende. Detta trots att kommunfullmäktige så sent som i onsdags beslöt att skicka ärendet på remiss till Vård- och omsorgsnämnden för grundligare utredning och till pensionärsorganisationerna.

– 1 200 personer hade skrivit på en protestlista mot en privatisering för att de anser att det är bra för valfriheten att ha ett boende i kommunal regi utan vinstintresse. Ändå struntar värmdömoderaterna i pensionärsorganisationerna, säger Mikael Lindström, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Värmdö.

Genom att dagen efter fullmäktige ta upp ärendet utan remiss hos pensionärsorganisationerna kan frågan om en privatisering avgöras slutligt redan på kommunfullmäktiges möte den 14 december.

– Moderaterna forcerar fram den här privatiseringen för att slippa ha frågan i nästa valrörelse. Inför förra valet var den här frågan inte alls på agendan, och att driva på en privatisering utan att fråga folket är djupt odemokratiskt, säger Mikael Lindström.

facebook Twitter Email