Lars Bryntesson ny ordförande för Socialdemokraterna i Värmdö

Pressmeddelande 2016-03-19

Vid lördagens årsmöte valdes det tidigare kommunalrådet Lars Bryntesson till ordförande för Socialdemokraterna i Värmdö. Till förste vice ordförande valdes Andrine Winther och andre vice ordförande blev Krister Nilsson. Även förra oppositionsrådet An?nika Andersson Ribbing valdes in i styrelsen. Samtliga val till den nya styrelsen skedde enhälligt. 

– Jag är glad och hedrad att få förtroendet att leda styrelsen för Socialdemokraterna i Värmdö. Vi kommer nu att fokusera på att utveckla politiken på längre sikt och stärka det lokala partiarbetet. Vi kommer också försöka skapa ännu bättre förutsättningar för det fantastiska S-laget i kommunen som leds av Mikael Lindström, säger Lars Bryntesson, ordförande för Socialdemokraterna i Värmdö.

– Vi har nu en av Sveriges vassaste lokala partistyrelser. Med den nya styrelsen och det nya laget i kommunpolitiken har vi goda möjligheter att bli värmdöbornas bästa alternativ i valet 2018 för att därefter kunna ingå i en styrande majoritet i kommunen, säger Mikael Lindström, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Värmdö.

För mer information:

Lars Bryntesson, ordförande Socialdemokraterna i Värmdö, 070-754 14 80

Mikael Lindström, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Värmdö, 073-622 44 59

Styrelsens sammansättning i sin helhet:

Ordförande på 2 år Lars Bryntesson
1:e vice ordförande på 1 år, fyllnadsval Andrine Winther
2:e vice ordförande på 2 år Krister Nilsson
Ledamot på 2 år Annika Andersson Ribbing
Ledamot på 1 år, fyllnadsval Henrik Paulsen
Kassör på 1 år kvarstår Ingmar Wahrenberg
Ledamot på 1 år kvarstår Elsebeth Bergqvist
Ersättare på 1 år Kerstin Bäcklund
Ersättare på 1 år Michael Kinell
Ersättare på 1 år Cecilia Ramning

 

facebook Twitter Email