Gör Runda huset till Värmdös nav för entreprenörer

Runda huset – Gustavsbergs nav – en symbolbyggnad med arkitektur som kommunicerar tidlös innovation och kreativitet och som fram till 2017 inrymmer huvudbiblioteket i Värmdö. Därefter saknas en plan för vad Runda huset ska användas till – ett nav utan plan.

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande tillväxtregioner. Värmdö kommun är idag en småföretagarkommun med stor tillväxt. De närmaste åren kommer flera tusen nya bostäder att byggas i kommunen. Vi ser då en möjlighet att skapa fler jobb på hemmaplan, öka livskvaliteten och minska miljöpåverkan genom att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunen.  

Vi har en vision om att Runda huset fortsättningsvis ska vara ett pulserande nav i Gustavsberg och föreslår att utveckla det till ett centrum för innovation, entreprenörskap och företagande. 

Vi vill skapa en plattform där entreprenörer från olika discipliner i Värmdö kan utveckla sina idéer, projekt och företag. Runda huset kan bli mötesplatsen för co-working, event, möten och arbete. Här kan föreläsningar och workshops hållas kring intressanta ämnen. I Runda huset kan företag välja om de vill hyra en mikroplats med klippkort till en öppen arbetsplats med wifi och eller ett mindre alternativt större kontor för flera anställda. Runda huset kan också bli en samlingsplats för socialt entreprenörskap. Runda huset blir då bli ett nav för innovation, nätverkande och kunskapsutbyte där man arbetar tillsammans, men var för sig, över olika discipliner. 

Runda huset kan också inrymma kommunens företagarcenter där företag bland annat får hjälp med etableringsfrågor, kompetens- eller matchningsfrågor. I många andra städer runt om i Sverige ger denna form av företagscenter positiva effekter. Se exempel från Helsingborg och Malmö. 

Därför har vi föreslagit en utredning av Runda husets framtida användning utifrån idén om att skapa en mötesplats för innovation, företagande samt kommersiellt och socialt entreprenörskap.

Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd Värmdö (S)

facebook Twitter Email