Först Nej vid budgetfullmäktige, sedan Ja en vecka senare…

Vid onsdagens planutskott fick vi gehör för vårt förslag att utreda fler infartsparkeringar vid Ekobacken bakom Värmdö marknad och se över möjligheten till ny bussdragning förbi platsen. Värmdöborna behöver bättre pendlingsmöjligheter och vi fortsätter att lägga konkreta och konstruktiva förslag.

facebook Twitter Email