Dags att Skolinspektionen tar över tillsyn av förskolor

Ja från Värmdö ? nej från Skolinspektionen

NVP / VÄRMDÖ 15:11 | 08 februari 2016 

Samtidigt som kommunen godkände Thorengruppen som huvudman för en nya förskolan i Gustavsberg, sa Skolinspektionen nej till en stor grundskola i Värmdö.

Beslutet att låta skolkoncernen Thorengruppen driva en förskola i Porslinskvarteren har mött skarp kritik. Oppositionen har ifrågasatt upphandlingen, då bygget av förskolan kopplades ihop med driften. Detta ledde, enligt kritikerna, till att den som betalade mest för tomträttsavgälden fick uppdraget, snarare än den som är bäst lämpad att driva förskolan. Men protesterna hade ingen verkan, och nyligen klubbades beslutet igenom i fullmäktige.

Parallellt med detta har Thorengruppen fått kritik från Skolinspektionen på nationell nivå. Sedan 2015 pågår en tillsyn, och i den har allvarliga brister framkommit. Thorengruppen har förelagts med ett vite på två miljoner om de inte rättas till.

Nu har Skolinspektionen gett avslag på koncernens ansökan om att hösten 2016 starta en F-9-skola för 400 elever i Värmdö. Den främsta anledningen är bristerna på andra Thorenskolor.
? Det är anmärkningsvärt. Frågan är på vilket sätt Värmdös bedömning skiljer sig från Skolinspektionens. Vi är oroade över detta, säger Karin Aaseby, andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Riktlinjer ska utredas
På ett nämndmöte i förra veckan föreslog oppositionen att Värmdös riktlinjer för godkännande av fristående förskolor ska ändras, så att Skolinspektionens och andra kommuners tillsynsrapporter vägs in i bedömningen, ett förslag som skickades till tjänstemännen att bereda. Oppositionen föreslog även att beslutet att låta Thorengruppen driva förskolan i Porslinskvarteten ska dras tillbaka, men detta avslogs.

Nämndens ordförande Marie Bladholm, M, känner till Skolinspektionens avslag sedan tidigare, men delar inte oppositionens oro.
? Vi tror att Thorengruppen kan bedriva en bra förskoleverksamhet. Att de har brister i sitt kvalitetsarbete på grund- och gymnasieskolor behöver inte diskvalificera dem som förskoleanordnare, säger hon.

Thorengruppen ska inte överklaga avslaget från Skolinspektionen, enligt ekonomichefen Johan Wewel.
? Vi vill inte vara bråkiga. Vi kan förstå att Skolinspektionen vill reda ut kvalitetsfrågorna först och att de inte tycker att det är läge för oss att starta en ny skola i Värmdö nu. Vi får slipa på en ny, bättre ansökan istället. I så fall blir det troligen en ansökan om skolstart hösten 2018, säger han.

Vad säger du om debatten om förskolan?
? Kommunen tyckte att vi gav ett bra anbud i kombination med en bra beskrivning av förskolan. Det är ganska konstigt att det här blivit en så stor fråga i efterhand. 

Hanna Bäckman
hanna.backman@nvp.se

facebook Twitter Email