Allians för Värmdö röstade den 2 december ned initiativet om en översyn av bredbandsstrategin.

– Det här är en central framtidsfråga för Värmdös utveckling. Vi konstaterar att strategin har misslyckats. Vårt fibertempo är för dåligt. Alliansen verkar tyvärr inte vara intresserad av sin paroll ”fiber åt folket”. Vi gav ett konstruktivt förslag på hur den ska uppfyllas, men röstades ned. Kvar blir budskapet ”fiber åt folket – när Telia vill”, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S).

facebook Twitter Email